Soleve dla lekarza

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Aparat Soleve, wykonuje automatyczne skanowanie wybranego odcinka kręgosłupa, badając impedancję co 0,5 cm. Na tej podstawie wyznaczane są punkty spustowe. Obszary te, o najwyższym uwodnieniu, są wyznaczane automatycznie ale lekarz może określić zakres impedancji, która będzie wyszukiwana i wyznaczana. Po wyznaczeniu punktów spustowych, lekarz określa, które z nich będą stymulowane, lub aparat wybiera automatyczne najbardziej zapalne miejsca, od 10 do 15 punktów poddawanych jest terapii (to też definiuje lekarz podczas wizyty).

 

 

Po wykonaniu diagnostyki, aparat przystępuje do terapii – każdy punkt spustowy jest stymulowany przez 2 minuty.

Cała terapia trwa od 30-40 minut – 10 minut test oraz 20 minut stymulacji 10 punktów po 2 minuty.

Znaczącą poprawę kliniczną uzyskujemy już po 6-7 zabiegach.

 

Stymulacja aparatem soleve, tym różni się od stymulacji TENS, ze stymulujemy tu punktowo, a zakres stymulacji jest znacznie głębszy niż powierzchownie działający TENS.

Test punktów spustowych wykonywany jest za każdym razem. Aparat archiwizuje wyniki badan i po 7 zabiegach otrzymujemy pełny obraz zmian i ustępowania objawów w obrębie punktów spustowych. Aparat zawiera komputer, wyposażony w program do obróbki danych.