Bezprzewodowa stymulacja rdzenia

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Stymulatory bezprzewodowe – to najnowsze rozwiązanie technologiczne, które pozwala przekazać energię elektryczną zdalnie, bez konieczności łączenia się przewodem ze źródłem prądu.

Pierwsze próby zastosowania tego typu urządzeń zastosowano w latach dziewięćdziesiątych i opierały się na wykorzystaniu zjawiska indukcji magnetycznej.  Ówczesne ograniczenia technologiczne sprawiły, że efekt bezprzewodowego przekazywania energii mógł odbywać się tylko na bardzo krbezprzewodowy stymulator rdzeniaótką odległość. Antena zewnętrzna musiała sciśle przylegać do zaimplantowanego wewnętrznego odbiornika a tkanki znajdujące się pomiędzy urządzeniami były mocno przegrzewane podczas stymulacji. Powodowało to duży dyskomfort wśród pacjentów.

Te ograniczenia zostały pokonane w technologii zastosowanej przez firmę Stimwave. Zastosowano tu inną długość fali, na której przekazywana jest energia. Umożliwiło to zwiększenie dystansu pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem nawet do 30 cm i wyeliminowanie efektu cieplnego. Dokładny mechanizm działania objęty jest tajemnicą patentową.

Postęp technologiczny jaki dokonał się w ostatnich latach w miniaturyzacji urządzeń elektronicznych sprawił że udało się zintegrować mikroprocesor  do zarządzania energią wraz z  anteną odbiorczą w jednym zminiaturyzowanym urządzeniu i umieścić to w przewodzie elektrody. Wewnętrzny stymulator został pomniejszony do zaledwie kilku milimetrów. Jest to obecnie najmniejszy stymulator (platynowo-irydowe elektrody maja długość 3 mm i niecały 1 mm średnicy) dostępny na rynku.

Ten rodzaj technologii pozwala na rozdzielenie stymulatora od baterii, i traktowanie tych dwóch elementów oddzielnie.

bezprzewodowy stymulator rdzenia

Bateria stymulatora bezprzewodowego znajduje się poza ciałem pacjenta. Jest ładowalna i może dostarczać każdy rodzaj stymulacji dostępny na rynku:

  • Stymulację toniczną
  • stymulację burst
  • stymulację wysokimi częstotliwościami: od HF 1 do HF10.
  • pozwala na formowanie różnych kształtów fal terapeutycznych.

Ten rodzaj stymulatora pozwala na szereg udogodnień:

  • Nie jest wymagana druga operacja w celu wszczepienia stymulatora – elektroda i stymulator stanowią jedność.
  • Nie ma konieczności wykonania kolejnych operacji w celu wymiany zużytej baterii.
  • Bateria zewnętrzna jest baterią ładowalną, dostarczająca każdy rodzaj stymulacji.
  • Stymulator zaopatrzony jest w Bluetooth, możliwa jest więc zdalna komunikacja.
  • Wszelkie aktualizacje oprogramowania stymulatora wykonuje się zdalnie.
  • Bateria znajduje się poza ciałam pacjenta, w odpowiedniej odległości od stymulatora.

 

bezprzewodowy stymulator rdzenia

 

 

 

neurochirurg implantujący bezprzewodowy stymulator rdznia

 

Stymulator StimWave to jedyny jak dotąd stymulator na rynku, który daje możliwość leczenia bólu na obszarze całego ciała. Stymulator umożliwia zastosowanie każdego rodzaju stymulacji. Daje nam wolność wyboru.

Dowiedz się więcej przechodząc na odpowiednią stronę:

Warto przeczytać

Stimwave Stimwave Stimwave Freedom – najmniejszy na świecie neurostymulator bólu Leczenie bólu - artykuł po angielsku